theme ☁

//

vixxhongbin:

Egyptian Gods - Anubis & Thoth

Wuahhhhhhhhhh that sexy! :) <3

dasfgfhhdstikfsedazsz <3 <3 :9

yaoinmylife:

Title: Dance on a SultryDay
Pairing: Hijikata Toushiro x Sakata Gintoki
Circle: 3745HOUSE

c’mon, do it properly.